Enligt säkra källor har den amerikanska armén tagit fram ett nytt grymt grepp i “kriget mot terrorismen”. Fångarna låses fast i en stol framför en TV som under 24 timmar oavbrutet kör filmen nedan.

FN kommer under veckan att ta upp frågan under ett extrainkallat säkerhetsmöte (så snart de jävla munkarna har lugnat ner sig) och utfärda en skrivelse gentemot USA.

BARBA SÄGER STOPPA TORTYREN!

http://youtube.com/watch?v=ANRKUJbHcPg